• czytanie, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego,
  • odkrywanie właściwego obrazu Boga,
  • poznawanie historii i geografii miejsc biblijnych,
  • poznawanie kształtowania się Pisma Świętego,
  • odkrywanie obietnic i pragnień Boga,
  • przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia we Mszy świętej,
  • odkrywanie jakiego działania oczekuje ode mnie Jezus Chrystus,
  • wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym.