• jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego,
  • stwarza przestrzeń, gdzie spotykają się ci wszyscy, którzy chcą usłyszeć co Duch Święty mówi dziś do każdego z nas poprzez Pismo Święte,
  • ułatwia wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym, ułatwia odkrywanie Boga, który przemawia osobiście do każdego z nas i oczekuje, że przyjmiemy Jego Słowo i odpowiemy na nie swoją miłością,
  • jest miejscem gdzie czytamy oraz rozważamy Słowa Boga,
  • jest czasem, gdzie bardziej otwieramy się na usłyszane Słowo Boże,
  • jest miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do nas i ułatwia zrozumienie co o Nim mówi Pismo Święte.