Sakrament chrztu świętego udzielany jest w następujących terminach:

   - II sobota miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 18.00
   - IV niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 11.30

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w dwóch katechezach przygotowujących do sakramentu chrztu świętego.

Pierwsze spotkanie

Ma charakter katechezy ewangelizacyjnej i prowadzone jest przez świeckich katechistów w salce parafialnej (sobota g.17.15) w następujących terminach:

2018
   - 15 września
   - 6 października
   - 17 listopada
   - 15 grudnia

2019
   - 5 stycznia
   - 9 lutego
   - 9 marca
   - 13 kwietnia
   - 8 czerwca
   - 14 września

Drugie spotkanie

Ma charakter katechezy sakramentalnej i prowadzone jest przez księdza Proboszcza. Dzień do uzgodnienia w biurze parafialnym.

Uwaga!

Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.