Głównym zadaniem Parafialnego Zespołu Caritas jest wspieranie charytatywnej misji Kościoła.

Parafialny Zespół Caritas służy ludziom potrzebującym poprzez: rozdzielanie żywności objętej programem PEAD, a także zbieranej w parafiach, gromadzi i rozdziela odzież, organizuje wakacje letnie dla dzieci, prowadzi świetlice, Kluby Seniora, odwiedza ludzi chorych w parafii, organizuje Światowy Dzień Chorego, przygotowuje paczki świąteczne dla ubogich parafian i rodzin wielodzietnych. A przede wszystkim swoją postawą i zaangażowaniem budzi odpowiedzialność za losy i życie ludzi będących w potrzebie.