• Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszej Archidiecezji, trwa 2 lata począwszy od 7 klasy Szkoły Podstawowej 
 • sakramentu bierzmowania udziela się pod koniec Szkoły Podstawowej 
 • w uzasadnionym przypadku osoby spoza parafii Św. Józefa Rzemieślnika, pragnące przyjąć ten sakrament w naszej parafii, muszą przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.
 • spotkania formacyjne odbywają się w naszej parafii według ustalonego planu podanego na początku roku szkolnego
 • zapisy kandydatów z klasy 7 odbywają się w miesiącu wrześniu, podczas których kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do bierzmowania.
 • spotkania – katechezy prowadzą: Ks. Proboszcz oraz osoby świeckie, którym Ks. Proboszcz przydziela poszczególne grupy.  

 Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

 • przyjęty sakrament Chrztu św. – jeśli Chrzest był poza parafią św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, należy dostarczyć „Świadectwo Chrztu św.” 
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania,
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej,
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym
 • pozytywna opinia katechety, co do zachowania i życia moralnego,
 • włączenie się w życie parafialne, szczególnie poprzez uczestniczenie w akcjach duszpasterskich,
 • znajomość podstawowych prawd wiary i katechizmu
 • świadectwo otrzymane w czerwcu na zakończenie każdego roku formacji od ks. Proboszcza 

Kandydat wybiera sobie świadka do Bierzmowania.