„Módlmy się dzisiaj o kapłanów świętych, serdecznych, mądrych, którzy traktują dusze jak bezcenne perły powierzone im przez Jezusa Chrystusa, którzy potrafią zrezygnować ze swych planów osobistych z miłości do innych, którzy głęboko kochają Mszę świętą, główny cel ich wyświęcenia i centrum każdego ich dnia, aby swe największe wysiłki duszpasterskie kierowali, - jak proboszcz z Ars, ku jasnemu głoszeniu wiary, przebaczeniu grzechów oraz Eucharystii”. - Papież Jan Paweł II

 "Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało sie modlą". – św. Jan Maria Vianney.

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa w intencji wybranego kapłana ofiarowana przez konkretne osoby. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wybranym przez siebie jednym dniu tygodnia. Do Apostolatu należy siedem osób (tyle ile jest dni w tygodniu).

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię jest wpisane w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach znajdują się imiona i nazwiska osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek.

Grupa siedmiu osób składa przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:

W dniu dzisiejszym ja (imię) jako członek Apostolatu Margaretka, uroczyście przyrzekam, że dożywotnio w każdy(ą) …….. będę odmawiał(a) poniższą modlitwę i dziesiątkę różańca świętego oraz ofiaruję swoje trudy i cierpienia z tego dnia w intencji księdza ……. . Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Królowo Pokoju i wszyscy święci. Amen.

Tekst modlitwy odmawianej przez członków Apostolatu Margaretka:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Księdza ….., uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją OFIARĘ. Ty Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła, prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Swoją mocą i błogosław Mu. Święty ……..,Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Módl się, aby dochował Panu Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, Królowo Kapłanów strzeż Go przed każdym grzechem i złem! Amen.

Jeśli członek Apostolatu umiera wcześniej niż dany kapłan to zabiera on ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po swojej śmierci ( w niebie lub w czyśćcu - na zasadzie świętych obcowania).Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nadal kontynuowana jest modlitwa za jego duszę.

W naszej parafii pierwsza Margaretka została założona w dniu 22 listopada 2009 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Obecnie w naszej parafii w Apostolat MARGARETKA zaangażowane są 52 osoby, które obejmują swoją modlitwą 21 kapłanów, oraz 3 siostry zakonne. 

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło.